Fél évezred, ötszáz év: „Reformátusnak lenni jó!”


A jubileum kapcsán fölvetődik a kérdés: vajon ötszáz éve volt, vagy ma lenne könnyebb „reformációt csinálni”? Akkor vagy ma nehezebb kereszténynek lenni? Akkor, amikor vallásos, vagy amikor vallástalan a világ? Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke itt mondott beszédében kiemelte: reformátusnak lenni jó, élményt jelent, mert e közösségnek megtartó ereje van!

A reformáció koncentráció, nem elszakadás, hanem ragaszkodás Krisztushoz – mondta igehirdetésében Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a debreceni református Nagytemplomban rendezett ünnepi istentiszteleten. A zsúfolásig megtelt templomban a Dunamelléki Egyházkerület püspöke hozzátette: Krisztus az egyetlen reményünk, az, hogy Ő eljön, majd magához ölel, új életre szül, hogy boldog lehessen az egész anyaszentegyház.

A reformáció 500 éves jubileuma kapcsán feltette a kérdést: vajon ötszáz éve volt, vagy ma lenne könnyebb „reformációt csinálni”? Akkor vagy ma nehezebb kereszténynek lenni? Akkor, amikor vallásos, vagy amikor vallástalan a világ? – Nekünk itt van dolgunk, most van feladatunk, nem a múltban – adott feleletet Bogárdi Szabó István.

– A magyar reformáció szinkronban haladt az európaival, beírta magát a református világtörténetbe. Hálát adhatunk az eltelt öt évszázadért – hangsúlyozta ünnepi beszédében Fekete Károly, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke. Ugyanakkor a magyar protestantizmus az oszmán elnyomás miatt sajátos jelleget öltött, mert a majdnem ötszáz éve élt magyarok azt kérdezték, „miért engedi Isten a nemzet összeomlását”. A kommunizmus évtizedei alatt szovjet, ateista, búra alatti, zárt világban vegetáltunk, negyven évig nem járhattunk be olyan szellemi utakat, mint nyugati testvéreink, hangoztatta a püspök. A majd fél évszázados szocializmus után felébredtünk ugyan a hibernációból, de úgy tekintettek ránk, mint a múltból érkező időutazóra.

A jubileum arra is lehetőséget ad, hogy ne csak formális résztvevői legyünk a protestantizmus XXI. századi eseményeinek, mondta Fekete Károly. A reformáció 500., jubileumi emlékévének kapcsán számos rendezvény kezdődött Debrecenben. A Déri Múzeumban megnyílt a Bethlen Gábor fejedelem, Debrecen patrónusa című kiállítás. Az évforduló alkalmából Németországból útnak indított, ún. reformációs vándorkamionban – amely hétfőn érkezett a városba – interaktív kiállítást rendeztek be. A jármű 19 ország 68 városát köti össze, útjának legkeletibb pontja Nagyszeben, legnyugatibb pedig Dublin. A kamion február 3-án Sárvárra, 4-én Sopronba érkezik.

A rendezvénysátorban egész nap ismerkedhettek az érdeklődők a Magyar Református Egyház iskoláival, programjaival. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke itt mondott beszédében kiemelte: reformátusnak lenni jó, élményt jelent, mert e közösségnek megtartó ereje van.

S tudjuk, hogy szívós lelki erővel készül a hitszilárdító, megtartó erejű emlékezéssorozatra  az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) is. Talán ez az év rendezi a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium székely-magyar kézbe való visszakerülését is.

*

Bethlen Gábor, Debrecen jótevője

Bethlen nemcsak tekintélyes fejedelem - emlékezett Krankovics Ilona, a Déri Múzeumban nyílt tárlat kurátora-, hanem azt megelőzősen kiváló diplomata is volt az oszmán udvarban, kiváló diplomáciai érzékének (is) köszönhetően uralkodása alatt biztonságban lehetett a város. A fejedelem megerősítette Debrecen Mátyás király idejében szerzett kiváltságait – például a vámmentességet, a harmincad alóli mentességet – a céheknek új kiváltságleveleket adott. Adományaival támogatta a debreceni református kollégiumot, amely ontotta a hitben erős, tanult fiatalokat. Támogattta a magyar fiatalok európai egyetemi tanulmányait, lényegében neki köszönhető, hogy megteremtődött a magyar értelmiség alapja. Bethlen Gyulafehérváron nyomdát alapított, negyven könyv nyomtatását finanszírozta. A református papságot nemesi címre emelte, megerősítette és adómentességben részesítette őket. Mai „fejedelmek”, mai urak! Íme, követhetik Bethlen kimagasló példamutatását, nemre, korra, vallásra való tekintet nélkül!