Kortyondi, borzsák, palackfejő, félrekonty, pikós… - „Megiszom a jó bort csutora nélkül is – ölelem a rózsám nyoszolya nélkül is”


Szavak, szólásmondások híján az itóka sincs édes anyanyelvünkben. Magazinunknak Zágoni Mikes Emese erdélyi eredetű tollnokhölgy és dr. Weinberger Szilveszter jeles helyzetábrázolónk segedelmével egész vinotékára valót gyűjtöttünk egybe. Így ünnepek tájékán néhány példa, íme!

Aki sokat iszik:  borissza, borcsiszár, borzsák, borcsutora, bortömő, borkulacs, jó dúdoló, kortyondi, telekupa, tütüs.

Félrészeg:  bekapott, bepityizált, borgőzös, borszemes, gajdinás, gajszos, pityókás, maszlagos, mátós, pikós, virágos, zákányos, csurgóra áll a kalapja, fehérnépnél: félre áll a kontya, tütülü.

Részeg:  mámorámor, benyakalt, benyalt, beszedelezkődött, betüdőzött, betörülközött, bőtömlő, csokirészeg, ittaskend, nekifohászkodott, makonya, merev, piszokiszok, tajt, tajtsiker, tökrészeg, szeszbarát v. -kazán.

A bor erősségéről:  a félgyertyás bor olyan erős, hogy hamarosan álomba ringat. Már silányabb az egygyértyás, még gyöngébb a kétgyértyás. Ha bort vízzel körösztölték, házasították, akkor evezővel kapálták a gyökerit.

Ha valaki nagyon iparkodik a borivással: beszorította, mint Csipak a bort. Csipak kétakónyi bort öntött egy akónyi hordóba, vagyis a többit megitta.

Tréfás köszöntések: Igyunk, még éggymást látjuk! Éggyel beljebb! Vérös fejjel váljunk el éggymástól! Aki mentegődzik, annak elmagyarázzák, hogy vér nélkül nem lehet a fejünk, különben nem élnénk.

A részeg ember abba a templomba jár, ahun üveggel harangoznak. A szénásszekér is mögemböröli: kitér az útjából. Még az Isten is kitér a részögembör elől! A részegre mondják, hogy meg tudja fejni a palackot. Fél a vízkórságtul. Nem sok kár tösz a vízben. Mindönnap rókát nyúz. Még a csizmájában se szereti a vizet. Az ilyennek aztán: keskeny az utca. Olan a torka, mint a szabászgyűrű – feneketlen. Mélyen nézett a kandzsóba. Mögverte a sok adjonisnten. Mindön cégérnek köszön. A bodzafának is köszön. Möginná a Szűzmária cipőcsatját. Elinná Krisztus palástjáról a csatot. Az ilyen embernek: borvirág nyílik az órrán. Ecetágy a gyomra. Bor a bogara. Borkű van a gyomrába’. Csizmaszárba szállt az esze. Sokat szűrt a foga közt. Beszödött Krisztus véribül. Beszödött a szenteltvízbül. Gazos a feje. Bepókhálósodtak a szömei. Nem szereti a bort a szájában tartani. Csak kétször iszi mög a bort: Ave Mária előtt és Ave Mária után.

A mértéktelen ital minden betegségnek az anyja. Ami borital közben leszen, borban kell azt írnia (= elfelejteni.) Édes italnak keserű az ára. Étel, ital, álom, szükséges e három. Sör, bor az étele itala. Senki sem ivott még a halállal áldomást. Amit eszik, arra iszik. A molnár akkor iszik legtöbb bort, mikor sok vize van. Az ördög is úgy tartotta volt a fiát: enni adott neki, inni nem. Azt tartják: egy ebéd felett négyszer inni elég. Adj innia, megtudod, ki fia. Akkor szólj mikor a bika fingik, akkor azt mondd: iszom, uram, iszom. Annyit iszik, mint egy ökör. (Angolszász népeknél, mint a hal, ha nagyivó az illető: bálna.) Bajuszáról másodszor iszik a magyar. A bornak nincs titka. Sokat tud a bor. Bort iszik az útonjáró, akár bolond, akár báró. Nem keveset iszik, hanem sokszor. Ki veled nem ivott, nincs szükség, hogy fizessen. Egyél, igyál, úgyis meglep a halál. Eszik néha egész nap, iszik rá, mint a csap. Ez is többet ivott, mint a veréb szokott. Ha nincs píz – igyál víz! Igyunk, szép szó, ha fizetünk, nem jó. Ihatnék, mint a száraz kert. Igyál torok, nincsen pokol. Ki levesre bort iszik, nem kérnek attól tanácsot. Ki egyedül iszik, az már utolsó (= iszákos.) Kik sorra isznak, egymást meg nem csalják. Körömre iszik (= az utolsó cseppig.) Lődd meg a medvét, aztán igyál a bőrére. Megteszem, ha vizet iszom is (= ha rossz vége lesz is.) Ritka hegedűs, ki bor(meg)nemissza. Sör, bor, mint a tenger, ihatik az ember. Több bort ivott, mint te vizet láttál. Többet öl meg a rendetlen eszem-iszom, mint a kard. A jó bor nyelízű. A jó bor a némát is megszólaltatja. A jó bor hosszú meséje az iszákosnak. Bor be, ész ki. Bor és kenyér nélkül a test nem fincározik. Bor és kenyér nélkül meghűl a szerelem. Borral mosakszik, kolbásszal törülközik. Bor nélkül szegény a vendégség. Borodat, kincsedet, feleségedet, pipádat, puskádat ne bízd senkire! Adjon isten minden jót – nékem csak egy kancsó bort!