A székely közösség megfélemlítését célzó politikai ítélet, amely az össz-magyarságot mélyen sérti!


Európa? Milyen Európáról beszélünk, ahol egy történelmi fikció (ún. Románia _ a’ la Russia) egy ősi nemzetrész sorsát diktaturizálja? Néztek már tükörbe blak-vlach elvtársak? Nézett már tükörbe az EU, EB, ENSZ etc.? 1920 óta képtelenek rá...

 

Számos, a Pesthidegkúton s széles vonzáskörzetében élő székelység (nemkülönben a természetes testvéri közösségnek tekintett németség és szlovákság körében közismert) Európa történetében legkorábbi vallási türelmi rendeletet meghozó magyar erdélyi fejedelemség hazája: Erdély. Azután (Magyarhonra s Európára) ránk rontott egy erőszakosan betolakodó, magyar országrészt – a nemzetközi jog, a békekötés/szünet és a demarkációs vonalak figyelmen kívül hagyásával, a hazugságok, hamisítások tömkelegével elkábított és megvásárolt ún. nyugati véleményt, az akkori orosz támogatást felhasználva – bekebelező tolvajbanda. Jogtalanul, durván, folyamatsoan fosztogatva (tolvajlas - nemzeti erény) megszállta az egyik legrégibb keresztény államalakulatot. Amit persze az elalvó magyar politikai és értelmiségi réteg, a nemzetköziség mákonyától elkábított ún. baloldal (a hazaáruló gróf Károlyi, az „idegenszívű” Kun Béla (Ady Endre-tanítvány!), Szamuely, Cserny s a többi tömeggyilkos) segédlete és a korrupt, zsákmányéhez, gyarmatosító álmokat dédelgető francia nagyantant is segített a (kétes értékű!) sikerességhez. Ezt az azóta permanens nemzetközi felháborodást kiváltó aljas. előre megfontolt szándékkal, aljas indokkal, (nemzetközi) csoportosan elkövetett országrablást, jogfosztást máig nem tett helyére az európasi közösség! Lelke rajta!

A humánumot, emberi, emberiességi jogokat felrúgó, ún. oláh (blak, vlach) államhatalom az EU teljes árulását élvező, a magyar Krisztus-nemzet jogait el nem ismerő körülmények miatt a mai székely autonómiatörekvések miatti megtorló, az egész közösség megfélemlítését célzó politikai ítéletnek tartja Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a román legfelsőbb bíróság szerdán kimondott jogerős végzését, amely terrorizmus vádjával öt-öt év börtönbüntetésre ítélte a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két erdélyi aktivistáját.

Az SZNT elnökének közzétett nyilatkozatában úgy értékeli: egy koncepciós perben született méltánytalan ítélet, egy uszító hangú vádirat alapján, amelynek célja, hogy bizalmatlanságot és gyűlöletet keltsen a románokban, a romániai magyar közösséggel, de éppenséggel Magyarországgal szemben is. „Történik ez abban az évben, amikor ismét a parlament elé került Székelyföld Autonómia Statútuma, abban az évben, amikor az Európai Parlamentben mutattuk be a Székelyföldet sújtó hátrányos gazdasági megkülönböztetést, abban az évben, amikor arra készülünk, hogy megemlékezünk a Székely Nemzeti Tanács és a székely önrendelkezési mozgalom százéves évfordulójáról” - állapította meg az SZNT elnöke.

Izsák Balázs fölidézte: az SZNT Állandó Bizottsága már két évvel korábban megállapította, hogy a vádirat szélsőségesként, irredentaként és idegengyűlölőként állítja be az egész autonómiamozgalmat, amely az ügyészek szerint erőszakkal akarja elérni Székelyföld autonómiáját. „Erkölcsi kötelességünk, hogy minél többen és minél hangsúlyosabban felemeljük a szavunkat, tiltakozzunk itthon és a nagyvilágban, hogy ne térhessen vissza az az embertelen diktatúra, a Securitate diktatúrája, amely 1989 előtt pokollá tette az életünket” - zárta állásfoglalását az SZNT elnöke.

Beke Istvánt, a HVIM kézdivásárhelyi elnökét és Szőcs Zoltánt, a HVIM erdélyi szervezetének vezetőjét azért állították bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek (?!) , hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a román (?) nemzeti (?) ünnepre szervezett - december elsejei - katonai parádén.

A parádéhoz és a félelemkeltéshez ért az oláh "poitilkai nemzet") ... Olvassák végig figyelmesen Máglyatűz című alkotást (David Autere)