Suliból iskolává válik a Turbó Tanoda


Örömmel jelentjük be, a Turbo Suli ezennel elindul az iskolává válás rögös útján. Köszönjük a biztatást, az erőt, az együttműködést a szülőknek, gyermekeknek, kollégáknak. Bármi történjen, nem állunk meg, hiszünk minden gyermekben, és kitartunk mellettük.

"Kinyújtom a kezemet,

ha ugyan elérem

a kilincset, s bemegyek..."

/Gyurkovics Tibor: Iskola-nyitogató/

Történetünk

A Turbó Tanoda 2015-ben alakult. Elsősorban tanulási diagnosztikával, egyéni és csoportos képességfejlesztéssel és tehetséggondozással foglalkoztunk. 2017-től a Budai Magánzeneiskolával együttműködve beindítottuk Turbó Twister Iskolaelőkészítő foglalkozásainkat, ahol a gyermekek keddenként reggel 8-tól délig kognitív- és mozgásfejlesztést, illetve doboktatást kaptak. 2018-tól pedig a Turbó Suli Magántanulói Csoportunkat is elindítjuk általános iskolás gyermekeknek minden évfolyamon.

Pedagógiai hitvallás

Olyan magántanulói csoport létrehozásán fáradozunk, ahol az együttlét a tét, ahol minden gyerek egyformán fontos. A gyerekek sokan vannak és sokfélék: őszinték, érdeklődőek, elevenek, nyitottak, kedvesek, tanulékonyak, okosak, zsenik vagy éppen valamilyen képesség hiányában segítségre szorulnak.

A mi célunk, hogy ezt sokféleséget megtartva a gyerekek erősségeire építve segítsük őket önmaguknak lenni, életkoruknak megfelelően reális célokat felépíteni. Legyenek tisztában erősségeikkel és gyengéikkel egyaránt és azokat felhasználva egész életükben eredményesen tudják majd használni.

Saját képességeikből kiindulva, azokat fejlesztve szeretnénk megtanítani őket a többféleképpen való gondolkodásra. A differenciált fejlesztés fontos alappillére az a tudás, amivel az adott gyermek már rendelkezik. Tehát mindig abból kell kiindulnunk.

Fejlesztés a természetes fejlődés előmozdítása. Elsődleges célunk mindazoknak a körülményeknek a megszervezése és azoknak a hatásoknak a biztosítása, ami a gyerekek spontán fejlődését elősegítik.

Gyerekekkel a gyerekekért dolgozunk azon, hogy

  • képesek legyenek saját gondolataik felismerésére és megfogalmazására
  • problémamegoldó gondolkodás kialakítására
  • kialakuljon bennünk a felelősség érzése és annak vállalása
  • rugalmasak legyenek, de ugyanakkor elkötelezettek céljaik elérésben
  • megfelelően tudjanak bánni az idővel
  • jó döntéseket tudjanak hozni nehezebb helyzetekben is
  • a konfliktushelyzetekben ismerjék fel, hogy annak több megoldása is lehetséges és a birtokukban lévő megoldási stratégiákat sikerrel tudják kamatoztatni

Mindezeket szem előtt tartva célunk, hogy olyan kiegyensúlyozott, boldog individuumokat neveljünk, akik képesek saját életpályájukat önállóan megtervezni és sikeresen megvalósítani. A mi segítségünkkel válhassanak azzá, akik lenni szeretnének.

Szervezeti felépítés

A Turbó Tanoda négy szervezeti egységet foglal magában:

1. Turbó Suli Magántanulói Csoport
2. Turbó Twister Iskolaelőkészítő
3. Turbó Tanulás- és Képességfejlesztő Központ
4. Turbó Tudósbuli

Jelentkezés és helyszín:

Sindulár Marianna - Turbó Tanoda

Cím: Tárogató Office Center (IBS)

1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

Tel.: +36 20 291 9579

E-mail: sindular.marianna@gmail.com

Web: www.turbotanoda.hu

Facebook: https://www.facebook.com/pg/turbosuli/