KUNYHÓTÓL PALOTÁIG – Pályázatot nyert a Hűvösvölgyi óvoda tehetségműhelye


Az elnyert összeget a tehetség-ígéretek erősségeit kiemelő, az óvodai nevelési évet átfogó, 30 órás komplex műhelymunka megvalósítására fordítják.

Örömmel adunk hírt róla, hogy a II. kerületi Kolozsvár utcai Óvoda Hűvösvölgyi tagintézménye az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli, óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” c. pályázati kiírásra benyújtott, NTP-OTKP-19-0025 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett, „Kunyhótól palotáig” műhelyének pályázata a Támogató döntése alapján 900.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az óvodában második éve működik ún. tehetségműhely az 5-7 éves gyerekeknek, mely sikert és örömforrást ad a szülők, pedagógusok számára is.

Célkitűzésük a gyerekek aktivitására építve a szűkebb és tágabb természeti – emberi – tárgyi környezet felfedeztetése mellett az ezekkel való helyes bánásmód elsajátítása.

Miközben természetes anyagokkal ismerkednek, fejlődik beszédkészségük, önbizalmuk, bővül szókincsük.

Élményalapú műhelyük kibontakoztatja a képzelőerőt, a tervezési gyakorlatot, az előrelátást, a kreativitást és a kitartást.

Törekednek arra is, hogy fejlesszék társas kapcsolataikat, és olyan értékeket alakítsanak ki bennük, mint a hazaszeretet vagy az önismeret.

Valamint kiemelt figyelmet fordítanak a szülők bevonására is, hisz a későbbi tehetség kibontakoztatásának elengedhetetlen feltétele a támogatás!