Tavaszi virágzás hitünkben, tetteinkben


A tavaszi időszak igencsak meghatározó és egyre közeledő időpontja már érzékelhető mindőnk számára. Nagy falatként már lehet érezni a most készülőben lévő, érzésekkel telt, sokoldalú változások eredményét és lehetőségét, ami folyamatosan lát napvilágot és árasztja magából a jobbnál jobb és szebb energiaminőségek szikráit.

A tavaszi nyílás egy rég nem látott összeállás és kapcsolódás eredményeként megduplázza – és sokszorosítja is akár – a már folyamatában lévő folyamatokat. A napéjegyenlőség mindig, minden kor életében meghatározó jelenségként, ünnepként és fordulatként nyílik meg az emberi tudat és érzések előtt. A mostani nagyon különleges, ami sok munkát kívánó befektetéssel tud megnyílni, amibe az embernek már nem lágy fuvallatként kell belépnie, hanem erősen, magabiztosan, nagy nyitottsággal oda kell állnia, az új előtt szinte meghajolva. Mikor az ember meghajol, valójában önmaga előtt tiszteleg és ezen fajta alázat nélkülözhetetlen a továbbiakban. A mostani helyzetet befolyásolja és meghatározza az a történés, amit kevésbé lehet látni, ellenben az érzésekkel nyomon lehet követni és ennek meghatározó elemei most állnak össze.

Sokan megnyugodva állnak, inkább ülnek és várnak, ami egy szép és teljességet adó folyamat része is tudna lenni, mikor ennek van itt az ideje. Ez a folyamat azonban teljes embert kíván, test-lélek-szellem kapcsolódásában meghatározva a kialakulóban lévő jövőképek kockáit.

A harcok a világban és jelen pillanatban itt Európában csapódnak le és össze. Olyan háttérhatalmak összefonódása által, amit az emberi gondolat még elképzelni is nehezen tud. A nyirkai jóslat egy jól átadott és finom útmutatást takar, aminek most a középpontjában állunk mindannyian.

Sokan felteszik a kérdést, miért kell és szükséges-e erre figyelmet fordítani, hogy mi is zajlik a színfalak mögött? Nem lenne-e elég, ha csupán a szeretetben virágzó virágra gondolva élnénk életünket? – Igaz az állítás, de mikor a kis virágot védeni kell az erőszakosan rálépő embertömegtől, akkor már érdemes felemelni a tekintet a földről és kinézni a körülöttünk zajló események történetére. Egy útmutatás és lehetőség egyszerre amit írok, mégis sokan félnek e útmutatások tartalmától, hiszen mélyen tudja mindenki, nagy változást eredményez most az ingatag és felületesen gondolkodó, látó, és cselekvő ember. Az indulatok nőnek és a tavaszi virágzás maghatározó részében érkeznek újból a tömegek, egy olyan erőteljes hatásként-sokként, ami az országot megrendítheti mind-akkor, amikor váratlanul éri az embereket ez a hatás.

Nagy nyomás van most is jelen pillanatban a térben, hiszen a háttérben titokban köttetett megállapodás csak félreértéseket szülve jelenik meg a köztudatban. A legfontosabb, hogy a most induló és már elindult hatások-tömegek feltornyosulása, ne az ország határnál történjen meg. A nagyhatalmak szerződtek és még van egy harmadik fél, ami nem az „asszonyság” maga, aki jelen pillanatban saját ideáit követve, rút energiáit mozgatva, éppen rombol egy ingatag lábon álló, csoportok egyesülését létrehozó formát, ami eddig valahogy működött. A harmadik fél jól rejti magát és kihasználja mindazon képeket, amit emberek nem is látnak és nem is fogadnak el.

Az emberi társadalom egy nagyfokú áramlásban halad folyamatosan a „szikla” felé, ahol csupán kevesen képesek átjutni azon szakadék felett, ami éppen egy „bizonyos, irányított vezettetés” által az emberi tömeget ebbe az irányba hajtja. Igen hajtja, hiszen az energiák mindent felborzolnak jelen pillanatban, ami tavasszal lát napvilágot és e készülődésnek senki nem tud együttesen örülni, hiszen a béke lángjait lehet kiiktatni és megszüntetni ezáltal.

Támadás folyik jelen pillanatban a nagy családban, mint unió, folyik az országokban és folyik immár a családokban is. Mindazon emberek, akik most ingerlékenyek, instabilak, nagyon jól használható eszközei ezen energiának, ami hatással van a mindennapi életükre, így családokat tud ellehetetleníteni. Felvirrad a nap, amikor már értitek, hogy késtetek és az idő lánca már keserves köveket görget, melyek maguk az emberek. A tét nagy és a lét a tét, aminek az emberi szeretet a mozgató kulcs és határtalan eszköze. Légy tudatában életednek, mindennapjaidnak és légy hálás, hogy még békében hajt(hat)od álomra fejed, mert mikor az idő egységében a közöny győz, vége lehet e békés átmenetnek és az álmok már nem álomként működnek, mikor viharos és fekete felhők villannak fel és működtetnek erőket.

A társadalmi és anyagi változások idejét éljük meg mindannyian. Egy meghatározó, cselekvő identitást és átjárhatóságot eredményező váltást lehet létrehozni együttes erővel. Az erő megvan, a szándék tiszta, de a beletett munka minősége és mennyisége még várat magára. A munka itt azt jeleni, hogy állj ki önmagadért és légy cselekvő ember, aki elfogad és kiáll mindazon értékeiért, amiket hordoz és fellel magában és magán kívül az élettérben.

Sok megoldás létezhet, hogy a helyzetet orvosolni lehessen és ne egy nagy átalakulás következményeként az életéért és a saját országában maradásáért harcoljon az ember. Az egyik lehetőség, hogy várunk és rajtunk kívüli energiák és jelenlévők kezébe tesszük a dolgok folyamatának eredményességét, amin kívül maradva, szinte nem is befolyásolhatóan, csupán körön kívüli emberként szemlélni lehet az eseményeket. A másik lehetőség – ami igazán erőteljes és meghatározó nagyságban bontja ki az emberi tudat szárnyaló szellemét –, hogy benne maradsz saját magad körében és felveszed a harcot mindazon minőségű energiával, ami belőled indul ki és általad lát napvilágot. Igen, harcnak írom, hiszen egy körforgás véget érhet és benne a szellemi nagyság kap utat és kitárt lehetőséget, aminek fontos momentuma, hogy légy te, aki tesz és aki rendezni kívánja belső és külső dolgait.

Kicsit érthetőbben; nem azon múlik ez az év és ez az új tavaszi kezdet, hogy a külső láthatatlan, mégis érezhető, építőleg jelenlévő energiaminőségek formái hogyan alakítják a földi életet. Az emberi kitartás és szándék tisztasága indítja be a körforgás megújulását elősegítő gombot. TE magad veszed kezedbe az életedet és teszel meg mindent azért, hogy egészséges egységben élj magaddal és a körülötted lévő világoddal!

Ismét érezhető a különleges üzenetek figyelmeztető folyama, miszerint az emberek hagyják történni a dolgokat ahelyett, hogy irányítanák és kézben tartanák. Az életet magad által, magadból kiindulva tudod megváltoztatva szépíteni, tovább építeni, ami most szinte megállt állapotban várakozik tovább, mint téli álmát alvó, elvarázsolt emberek tömege. A varázslat mindaddig tart, amíg az emberi szándékból megszülető, várakozást felülmúló történések sora beindul egy egyéni program által, az emberekből kiindulva.

Minden ember számít és minden ember kitűzött célja és indíttatása meghatározza a tavaszi virágzás folyamatát. Nem hagyható figyelmem kívül, hogy a jó föld, a jó mag te magad vagy, aki életet lehel mindenbe és elengedi a megfáradt energiákkal telt, valótlan világ megrekedt darabjait. A világot mi alkotjuk, és egy lehetőség nyílik meg minden ember számára, hogy kivegye részét a munkából. A munka, az élet minőségének megújítása, az emberi tiszta szeretet által megmutatkozva mindenben és mindenhol, ami természetesen kihat az univerzum egészére. Mi parányi porszemek vagyunk mindannyian ebben a körfogásban, mégis meghatározó részei, hiszen egy porszem is elég, hogy megálljon vagy éppen mozgásba lendüljön egy fergeteges folyamat, aminek látható részei az emberi tudaton túlmutató érzésekben kristályosodnak ki és ezáltal válik fényes nappá sötét világunkban.

Egy fertőzés terjed, rosszabb, mint a pestis, hiszen a lelket rombolva betegít meg és tart fogságban félelem és kételyek között embereket. Te, aki most olvasod e sorokat, megteheted, hogy megbékélsz életeddel és teszel magadért és családod körében békességet találsz. A föld igen kívánja a felszabadító érzésekben tündöklő emberek hadát, akik immár felébredve nyitott szívük tisztaságával cselekvő emberekké válnak. A cselekvés folyamatában tartsd tiszteletben tested, és tegyél meg mindent azért, hogy a lehető legjobb energiában működve tündököljön. Tegyél magadért, saját magad által, ami munkát kíván. Olyan szintű határozott és folyamatos energiaváltások és emelkedések vannak, amik igenis kérik, hogy légy tisztább, fizikailag erőteljesebb és fittebb.

E csoda, ami megnyitja kapuit tavasszal, olyan emberek tömegének ad varázslatos megéléseket, akik már most is tesznek és nem csak a szájukkal hisznek. A száj jobb, ha csendben megerősít és imádkozik, hogy a világ minden szegletében, magunkból kiindulva megszülessen és fennmaradjon a rendezettség teljessége, kívül és belül, külső-belső világinkban.

Sok tavasz mögöttünk és előttünk, ki tudja, még mennyi. Attól függ, hogy képes-e az emberi tudatban kibontakozó szeretet virága nyílni folyamatosan és érzékelhetően egy újat adni ezzel, ami teljesen az élet rendjéhez tartozó működés alapja és mozgató rugója. Varázslatos ez az év és mégis oly sok kétség és félelem energia áramlik benne. Az áramlást az emberek irányítják és tartják fenn. Annyi a dolgunk, hogy éljünk békességben önmagunkkal és a körülöttünk lévő világgal, benne a békét fenntartva minden napon.

A visszaállt rend alapjai, töretlenül állnak még, hiszen hosszú évek munkája van benne és látszik folyamatosan. Egy olyan rendé, ahol a Magyar emberek Isteni magjai életet lehelnek mindazon részbe, ahol-amiben elhagyta az életerő az építő és áramló tiszta forrás által élesztett hajtásokat.

Az erőtlenség most a fáradtságban jelentkezik, amin túl kell lépni, hiszen most nincs idő pihenésre, most aktív munkát kíván minden embertől ez az időszak, hiszen a tavaszi virágzás közeledte kívánja és kéri, hogy a virágok, virágok maradjanak, épen és sértetlenül. Nagyon finoman fogalmazva, védd az életet, amíg teheted, hiszen nagy robbanás van készülőben, ami nyomást gyakorol országokra és a benne élő emberekre.

Meghatározó napok, hetek indulnak el és folyatódnak tovább. Légy készen te is mindarra a körülötted ható, irányított, manipulatív hatás ellenszeréül szolgáló építő energiára, amit te magad tudsz létrehozni tiszta szereteted által, és fenntartva folyamatosan működtetni. Kétkedések közepette tanácstalanok az emberek. Mitől kell félni? – Semmitől, hiszen van lehetőségünk tenni.

Ahogy a szeptemberi Mária-ünnep és munkák segítették az országot, úgy most is van lehetőség még nagyobb elszántsággal tenni és megvédeni azt, ami most kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen egyedül maradtunk, mint ország, mégis a legerősebbek vagyunk, ezért a támadások nagyok. A világ átalakuló ciklusában fel lehet mérni mindenkinek az adottságát és erejét, amelyben kimagaslóan elől járhatunk, ha mindenki részt vállal benne, saját maga cselekvő léte által. A cselekvő folyam az a szeretetben megjelenülő erő, ami kiontja a határt bontó energiákat és működéseket.

A perui Bölcsek készen vannak, a felemelkedett Mesterek várnak, a beavatott Univerzumi Tanács földi képviselői készülnek és türelmesen várnak, hiszen nem Ők, hanem Ti mindannyian, emberek vagytok azok, akik készen állva változtatni, szépíteni és újat indítani tudtok. A feladat tehát, hogy légy cselekvő részedben teljes és határozott szellem, aki testét erőben tudja tartani, erősíteni, lelkét finomítani és rendezni dolgait, ami kihat a külső világ minden részében működő energetikai formára. A tudat egy meghatározó fénylő csillag összesített galaktikus tárháza, ahol minőségi és formai meghatározások által tudnak kevesebbek vagy többek lenni azok a megmutatkozások, amit az ember hoz létre és tart fenn.

A mostani változás és váltás egy lehetőség, hogy építő energiákkal nőj nagyra és egészségesnek lásd a körülötted élő teret, világot.

Hiszem, hogy egy békés világban élünk és alkotunk együttesen.

Hiszem, hogy feltámad a világban a szeretet.

Hiszem, hogy minden napon én képes vagyok tenni,

Építeni önmagam és a körülöttem lévő világomat.

Én hiszem és tudom, hogy mindent megteszek.

Hiszek, és szeretetben ragyog szívem, és lelkem békessége világít

A sötét világ fénytelen részeiben.

Mária, Boldogasszony női minőségek, felemelkedett mesterek.

Most itt az idő, készen állok, hogy teljes egységem szikrázó fényében,

Látható jelenlétem által dolgomban és feladatomban kiteljesedve éljek.

Élem az életem, hiszen cselekvő ember vagyok.

Élem az éltemben azokat az érzéseket, melyektől eltávolodtam,

De mára szembenézve vele, alakíthatom.

Élek és tudom, hogy tiszta érzéseim és tudatom tiszta világot épít,

Melyben harmónia és szeretet van és marad,

Isten áldásával élve minden áldott, teljességben ragyogó pillanatban és nap.

Boldogasszonytól:

Hívó szavatok halkan és csendesen hallatszik a térben.

Csendes imák és hitben sugárzó szemek és lelki emberi képek.

Ti mindannyian egy igaz világban éltek, hol a féltés

egy folyamatos virágzás része.

Szívemben egy aranyló sugár, mi elér minden drága gyermeki szívet.

A látásban megszülető tudás fénye vezesse utad

És légy teljes e virágzásodban a tavaszi Nap alatt,

Mi benned ragyog és általad lát napvilágot, mi megváltoztatja e világot.

A világ a benned született rend és tiszta hang alapja.

A rend, az igaz szavak teremtő sugara.

A rend, az őszinte érzések átható erejéből kipattant szikra.

Mi világít és fényességben ragyog, hol a nap ismét látható és tiszta.