Gregorián -s népénekes mise Szent István tiszteletére, Halmos Béla és Kallós Zoltán emlékére


A Hagyományok Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szervezésében idén is lesz „folkmise”, azaz gregorián és népénekes mise Szent István tiszteletére, a Szent István Bazilikában, május 30-án nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb megtalálásának ünnepnapján 18.00 órai kezdettel, Halmos Béla és az idén elhunyt Kallós Zoltán emlékére.

A 2017-es Szent Jobb misét követően számosan kifejezték reményüket, hogy 2018-ban is sorra kerülhet az ünnepi zenés szolgálattal bemutatott misére, ahol a liturgia keretében, hívők és nem hívők, újra együtt énekelve imádkozva élhetjük meg összetartozásunkat, magyarságunkat. Ezért a Hagyományok Háza – együttműködve a Liszt Ferenc Zeneakadémia Népzene és Egyházzene Tanszékeivel és Szent István, valamint a Szent Angéla Budai Ferences gregorián énekes iskolával – közkívánatra újra megszervezi az ünnepélyes misét 20187. május 30-án 18.00 órai kezdettel a Szent István Bazilikában.

A mise keretében kétféle évszázados egyházzenei hagyomány, a gregorián és az egyházi népének egymást kiegészítve hangzik fel. Nagy zenetudósaink, Dobszay László, Rajeczky Benjámin és Szendrei Janka közös érdeme, hogy a folklórgyűjtések során lejegyzett egyházi népénekek színe-javát a magyar gregoriánnal együtt a magyar katolikus liturgia szolgálatába állították az Éneklő Egyház énekeskönyv összeállítása révén. A Szent István mise tételeit ebből és a Medgyesy Norbert – Vakler Anna szerkesztésében Énekek Szent István királyról címmel megjelent gyűjteményből állították össze.

Ez az ünnepélyes mise két nagyon értékes magyarországi zenei mozgalom ünnepe. Az UNESCO jó gyakorlatok listájára is fölkerült táncház módszer kiemelkedően eredményes a népi kultúra megőrzésében és terjesztésében, melynek szerves részét alkotják népdalok mellett az egyházi népénekek is. A táncházmozgalom nagy érdeme és életerejének bizonyítéka, hogy fennállásának több mint 40 éve alatt sikerült a népzeneoktatás intézményi hálózatát is megteremtenie az alapfoktól a felsőfokig. Kevesen tudják, hogy a Dobszay László és Szendrei Janka által 1969-ben alapított, világszerte nagy hírnévnek örvendő Schola Hungarica gregorián kórus is egy (csendes) mozgalom kiindulópontja lett. 1984-től az általuk kísérleti jelleggel beindított Budapesti Énekes Iskola sikeres példája nyomán az ezredfordulót követően sorra alakultak az énekes iskolák, ahol gyermekek százai a Kodály-módszer és a középkori Schola Cantorum hagyomány ötvözésével, órarendbe építve sajátítják el a katedrális kóruséneklés alapjait. A Schola Hungaricában kinevelődött jeles szakemberek ugyancsak az oktatás minden szintjén sikeresen vezették be az egyházzene tanítását. Mára a budapesti énekes iskolák tanulói a hagyományos évnyitó és évzáró liturgiájukon több mint félezren énekelnek együtt! 

Az ünnepélyes mise különlegessége, és egyben katolikus misszió, hogy minden résztvevő (a más felekezethez tartozó és nem hívő is) követheti a liturgiát és bekapcsolódhat a közös éneklésbe a helyszínen kiosztott ajándék énekesfüzet segítségével.

2018. május 30-án a misét az ötletgazda és a táncházmozgalom egyik elindítójaként ismert Halmos Béla népzenész mellett a nemrég elhunyt Kallós Zoltán erdélyi népzenegyűjtő emlékének is ajánljuk, aki a Szent Istvánról szóló népénekek legszebb változatait rögzítette hangfelvételeken

A mise énekes szolgálatát vezetik: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene és Népzene Tanszékének oktatói, hallgatói, a Szent István és a Budai Ferences Énekes Iskola – a Magyar Tekerőzenekar, a LFZE vonósai és Cserta Balázs tárogatós közreműködésével. Orgonán kísér Richter Pál, a LFZE Népzene Tanszékének vezetője.

Az esemény minden résztvevőjét közös éneklésre hívjuk, és megajándékozzuk a legszebb Szent István énekeket tartalmazó füzettel. Zengjen együtt ismét ezer lélek a Szent Jobb ünnepén!

A misét celebrálja:

Spányi Antal megyéspüspök, a Katolikus Rádió vezérigazgatója

Lektorok:

Az olvasmányt Erdélyi Luca, a 2016-os Fölszállott a páva győztes énekese recitálja, a könyörgéseket a Kallós Alapítvány iskolájának tanulói olvassák fel.

Az esemény fővédnöke: Spányi Antal megyéspüspök,

a Katolikus Rádió vezérigazgatója